0.74 Ctw יהלום הבטחת טבעת 14K זהב לבן 0.74 Ctw יהלום הבטחת טבעת 14K זהב לבן