14K זהב לבן עגול יהלומים חצי קטן הר תליון הלבן 14K זהב לבן עגול יהלומים חצי קטן הר תליון הלבן